Om oss

Vi på Arkivera har lång erfarenhet av att jobba med företag, myndigheter och organisationer för att hitta helhetslösningar och tillmötesgå uppkommande behov av förvaring av alla dess slag.
 
Arkivering av bokföring är den delen av vår verksamhet vi sett haft den mest ökande efterfrågan och där har vi alltid försökt ligga steget före för att kunna tillhandahålla en förstklassig service.
Samtliga våra modeller för arkivering är utvecklade tillsammans med våra kunder och vi skräddarsyr och hittar lösningar för att utveckla våra modeller kontinuerligt.
 
Med huvudkontor i Stockholm jobbar vi rikstäckande med våra arkiveringstjänster, alla arbeten sker ”Inhouse” av egen utbildad personal då vi valt att inte använda utomstående aktörer för att försäkra oss om att vår kvalitét efterföljs i alla lägen.

Arkivera följer ISO 11799 – internationell standard rörande förvaringskrav för arkivmaterial.

Arkivera föler RA-FS 1999:3,3 1§
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Försäkrad i Trygg-hansa
Ansvarsförsäkring 25-0903600-01
Transportörsförsäkring 25-0903624-01
Lagerförsäkring 25-0903600-01
 
Bank:
Bankgiro: 192-0594

Organisationen:
Organisationsnummer 556834-2017