Frågor & Svar

Vad säger lagen om förvaring av bokföringsmaterial?

Bokföringslagen säger att dokument som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lättåtkomliga. De skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förvaringen skall ske i Sverige, i ordnat skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt.

Var finns Era lager?

Vi jobbar rikstäckande och har vårt huvudkontor och centrallager i Stockholm.

Kan ni förstöra våra dokument när de inte måste lagras längre?

Ja vi erbjuder destruktion efter arkiveringstidens utgång, det sker under full sekretess, direkt på plats i något av våra lager och Ni erhåller ett intyg på att arbetet är utfört. Givetvis destruerar vi annat material när det passar er.

Hur mycket kostar det att arkivera hos er?

Vi debiterar från 100 kr/hyllmeter och år, man räknar med att en hyllmeter ryms i en normal stor kartong.

Jag behöver få tag på vissa dokument, hur gör jag då?

Vi har olika modeller för arkivering beroende på hur stor efterfrågan Ni har på materialet. Vanligt är att man har någon form av registersökning, utifrån det ombesörjer vi att förse Er med dokument vid förfrågan.

Kan ni skicka dokumenten till mig?

Materialet kan antingen skickas per post, fax, E-post eller med bud.

Finns det kostnader att hämta och återlämna material, samt vilka öppettider gäller?

Vi debiterar 390 kr/tim löpande för transport av material från och till lager, våra lager har normalt öppet vardagar Måndag – Fredag mellan kl 07.00 -16.00.

Arkivering
Beställ hämtning