Hämtning & Avlämning

Vid inhämtning av arkivering lämnas ett kvitto direkt på plats över den bokföring  som lämnats ut en s.k ”Hämtningsorder”.

För arkiveringen i fysisk form erbjuder vi 3 stycken olika modeller, varje modell anpassad efter efterfrågan och tillgänglighet. Priserna är anpassade efter i hur stor utsträckning Ni gör anspråk på Er bokföring under pågående arkivering. Vissa väljer att låta sin bokföring mer eller mindre bara stå, andra har naturligtvis ett större behov av att ta del av sin bokföring mera kontinuerligt, vidare se Priser och Offert.

För Er säkerhet krävs att firmatecknaren eller av Er godkänd person är mottagare av den bokföring som hämtas ut från lager.

Ni kan, dygnet runt, enkel och bekvämt, beställa uttag, hämtning och leveranser av arkivmaterial. Vi levererar material dit Ni vill. Önskar Ni själv hämta det går det givetvis alldeles utmärkt. Vi kan också skicka Ert material per post, fax, E-post eller med bud.

Beställ hämtning