Arkivera Norden AB

Arkivera.se

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Välkommen till Arkivera

Vi erbjuder kostnadseffektiva arkiveringslösningar för företag, föreningar, kommuner i Sverige. Alla våra tjänster är inhouse i separata arkivhallar och utförs endast av behörig personal med tystnadsplikt.

Våra tjänster utförs med säkerhetsklassificering 6, oavsett om det gäller arkiv eller destruktion. Trygg och säker förvaring av dina handlingar. Med vår miljöklassade fordonspark erbjuder vi sluten direkt transport till en av våra anläggningar. Vi underlättar för företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, genom att upplåta trygga och anpassade ytor för arkivering och magasinering. Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva utrymmen, dimensionerade efter just Era behov.

Kontakta oss för mer information. arkivering destruktion bokföring arkiv transport förvaring dokument i stockholm